Občni zbor društva 2017

Športno društvo Kraški tekači Sežana je imelo v četrtek, 30. marca 2017, v prostorih Zavoda za šport Sežana, redni Občni zbor.

Dnevni red:

1. Otvoritev občnega zbora.
2. Izvolitev delovnega predsedstva, izvolitev verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overovateljev in njihov zapisnik
3. Poročilo verifikacijske komisije.
4. Poročilo o delu društva ŠD KRAŠKI TEKAČI za leto 2016.
5. Finančno poročilo za leto 2016.
6. Poročilo Nadzornega odbora društva.
7. Poročilo Disciplinske komisije.
8. Predlog programa dela za leto 2017 in finančni načrt za leto 2017.
9. Predlogi, pobude, tekoča problematika.
10.Razno.

Občni zbor je bil uspešno izpeljan.

Fotografije