Občni zbor 2018

Športno društvo Kraški tekači Sežana je  7. marca 2018 ob 17:30 v prostorih Zavoda za šport Sežana izvedlo občni zbor.

Na občnem zboru  so bili v organe društva za mandatno obdobje 2018 – 2022 izvoljeni naslednji člani:

Predsednica:
Milojka Klobas

Upravni odbor:
1. Milojka Klobas – predsednica
2. Valter Buda – član
3. Rajko Skok – član
4. Franko Šiškovič – član
5. Miro Peternelj – član

Nadzorni odbor:
1. Janez Lipnik
2. Miran Kavs
3. Darja Verbič

Disciplinska komisija:
1. Silvo Nemanič
2. Grča Rajko
3. Skok Benjamin

Fotografije