Organi društva

Organi društva za mandatno obdobje 2022 – 2026

Predsednik:

Bogdan Filipović, GSM: 040 363-402

Upravni odbor:

Bogdan Filipović, predsednik
Rajko Skok
Franko Šiškovič
Miro Peternelj
Andreja Smodiš

Nadzorni odbor:

Janez Lipnik
Miran Kavs
Darja Verbič

Častno razsodišče:

Benjamin Skok
Tina Mavrič
Andrej Velišček